понеделник, 17 декември 2012 г.

Откъде дойдоха траките?

Sparotok


Все още ми е трудно да си обясня “любовта” на различни “учени” към нашата история. Чудя се и как сме вярвали дълго време на невъобразими дивотии? Дали ще да е от уважение към титлите на академиците? Или може би причината се крие в това, че лъжите на неколцина авторитети се повтаряха упорито и в миналото нямаше много алтернативна информация? Както и да е, нека хвърлим поглед какво са ни внушавали години наред.

Според официалните теории, през Каменната епоха земята ни се обитава от забележителни хора. Те изграждат високо развито общество, на тях се приписват златните съкровища от Варненския некропол. Древните балканци, чието име никой не споменава създават невероятно за времето си керамика. Тя е украсена със сложни спирали и др. фигури. Дори стените на домовете на тези хора са били богато украсени с различни орнаменти. Повявавя се особен тип жилище, доста обширно и добре посторено, хората и добитъка са под един покрив. Животът на тези древни балканци спокойно може да се нарече рай...обаче през Бронзовата епоха от север дошли траките и наложили своята власт...

До тук добре, няма нищо неестествено в едно нашествие. В нашите земи са идвали много народи, това не може да се отрече. При всяко идване обаче се наблюдава рязка промяна в материална култура и названия на селища, реки, местности...Тук идва проблема защото според проф. Вл. Георгиев на територията на България най-старите топоними и хидроними са тези на траките. Няма по-стар слой, няма и дори легенда за идването на траките на Балканите. За сметка на това Херодот, Страбон и Плиний разказват с подробнисти за идването на гърците от Африка.

Тези факти обаче не притесняват изследователите, които твърдят, че траките са нашественици в земите на юг от Дунава. Самозабравилите се учени не се наемат да оборят проф. Георгиев по отношение на твърдението му, че тракийския език е говорен в земята ни поне от VІІ хилядолетие преди Христа. Не се представят никакви убедителни доказателства за идване на нов народ. Тракийската керамика от Бронзовата епоха има същите красиви орнаменти както и тази на народа, на когото принадлежи Варненския некропол. Същите тези орнаменти красят и традиционната българска носия...по този въпрос обаче се мълчи...

Мълчи се и за това, че особения тип жилище, при който хора и животни са под един покрив не изчезва през Бронзовата епоха. Проф. Я. Бест споменава в своя книга заневероятната приемственост която показват някои от жилищата на българските животновъди с жилищата от Неолита. Този тип дом е бил типичен за България до преди около 60 години...
Най-важното, което не ни се казва е това, че в Черноморските степи се срещат същата керамика, същата архитектура, идоли и др. като тези от земите на юг от река Дунав. Да обаче, според някои учени Черноморските степи са мястото, от което уж са нахлули траките през Бронзовата епоха. Материалната култура обаче в двата региона е почти идентична, а това означава, че принадлежи на един и същ народ. За какво нашествие да говорим тогава, как може някой да нахлуе в собствената си земя.

Да, през Бронзовата епоха настъпват промени. Те обаче не са причинени от идване на нов народ, а са резултат от местно развитие. Това е нещо напълно нормално, всяко общество се развива и по този начин навлизат промени в бита, културата и т.н.

Траките не са идвали от никъде през Бронзовата епоха. Дедите ни са обитавали Балканите, Черноморските степи и части от Мала Азия поне от Каменната епоха. Това е причината през пето хилядолетие преди Христа да се наблюдават идентични погребални ритуали на в Тракия и Анатолия (К.Бъчваров). Когато блесва искрата на човешката цивилизация дедите ни са вече в земите, в които ги поставят гръцки и римски писатели.

Не мога да си обясня кому бе нужна заблудата, че траките не са местни хора, а нашественици? Поставяйки друг народ в земята ни преди траките, изследователите дават възможност на спекуланти да твърдят, че някой друг народ е обитавал земите на юг от Дунава и наследниците на този народ притежават изконните права върху Родината ни.

Въпрос на време е някой да изяви претенции върху територията ни. Смахнати теории се пръкват доста бързо, стига да има кой да ги финансира. И ако тези теории пасват на политическите интереси на силните на деня...не ми се мисли за последствията. Да пази Господ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар